Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

V e-shopu HankaFashion mohou nakupovat jen zákazníci z České republiky.

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky v e-shopu HankaFashion provozovaný firmou Hana Faltová ,  se sídlem: Bezručova 1048/30, Rumburk 408 01 , IČO 05883652, potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou zároveň pro obě strany závazné. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká momentem doručení se závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu HankaFashion. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. V případě jakéhokoli dotazu nás kontaktujte na e-mail info@hankafashion.cz

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata ihned. Potvrzení objednávky Vám obratem zašleme e-mailem na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. O veškerém průběhu stavu Vaši objednávky i konečném odeslání zásilky budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Platbu akceptujeme pouze převodem na účet . •  Pro zaslání zboží využíváme služeb České pošty (viz poštovní podmínky : https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminky) / poštovné a balné činí u každé jednotlivé objednávky 99,-Kč • Číslo našeho účtu: 115-4267370287 / 0100 KB Banka  • Zboží se odesílá do 2 pracovních dnů od přijetí platby na náš účet. Pokud zvolíte platbu bankovním převodem, platba u nás musí být připsaná nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud částku za objednávku do té doby nepřevedete a nebudeme mít od Vás žádnou informaci o důvodu, bude Vaše objednávka automaticky stornována a zboží uvolněno k dalšímu prodeji. Všechno zboží, které Vám nabízíme v e-shopu HankaFashion.cz máme skladem. Expedice zboží proběhne do 2 pracovních dnů po obdržení platby. Platbu dobírkou NEAKCEPTUJEME. V případě, že zboží již nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat (e-mailem nebo telefonicky). V případě, že Vás nebude možné kontaktovat, vyhrazujeme si právo objednávku zrušit.

5) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby z důsledku nesprávného výběru zboží Vám nepoužité a nepoškozené zboží (v původním obalu a s cedulkou) vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučenou zásilkou na adresu provozovny: HankaFashion.cz, Bezručova 1048/30 , Rumburk  408 01 , nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží. Náklady spojené s výměnou zboží (poštovné) nese v plné výši kupující.

6) VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu s § 1829 odst. 1 nového Občanského zákoníku má kupující právo do 14 dnů od obdržení zboží odstoupit od kupní smlouvy a zboží bez udání důvodu vrátit bez jakékoli sankce. Před odesláním zásilky s vráceným zbožím je kupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit písemně poštou nebo e-mailem a zároveň definovat konkrétní výčet vráceného zboží dle objednávky (alespoň název zboží) a způsob finančního vypořádání (viz. níže). Prodávající nebude přijímat neohlášené zásilky. Zboží musí kupující odeslat doporučeně na adresu provozovny: Hana Faltová, Bezručova 1048/ 30, Rumburk 408 01, kompletní, včetně příslušenství, dárků, apod., bez známek používání, nepoškozené, v původním obalu s neodtrženými cedulkami a v limitu 14 dnů. V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Vrácené zboží musí být zcela v původním stavu ( oblečení neprané, nenošené, nežehlené, nesmí zapáchat parfémem ani ničím jiným ) a označené původní identifikační etiketou zboží. Také je nutno doložit doklad o nabytí – fakturu (pokud vratka obsahuje jeden nebo několik kusů z většího počtu, postačí kopie dokladu). Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu, prodávající vrátí v takovém případě kupujícímu spotřebiteli kupní cenu poníženou o náhradu škody. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody.Náklady spojené s vrácením zboží(především poštovné) ponese kupující.

Situaci je možno řešit dvěma způsoby: • vrácením kupní ceny převodem na bankovní účet do 14 dnů od obdržení vráceného zboží • zápočtem k následující objednávce (hodnota vracené kupní ceny bude odečtena od vaší následující objednávky). 7) STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze v e-shopu HankaFashion.cz bezplatně stornovat nejpozději do 24 hodin od objednání.

8) REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUKA

Za zboží poškozené při přepravě nenese e-shop HankaFashion žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele. Pokud při převzetí zjistíte poškozený obal či jinou známku poškození zásilky, požadujte od doručovatele sepsání reklamačního protokolu o poškození zásilky. Poškozenou zásilku kupující nemusí převzít. Tento důvod je nutné uvézt v reklamačním protokolu. Veškeré zboží nabízené v našem internetovém obchodě http://hankafashion.cz/ prochází kontrolou. Případné reklamace na zakoupené zboží v našem internetovém obchodě vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícímu na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

Záruka se nevztahuje na: • vady vzniklé běžným používáním – změnou a únavou materiálu úměrně k délce a četnosti nošení • nesprávným použitím – mechanickým poškozením • nesprávným skladováním • nesprávnou údržbou a čištěním Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Postup při reklamaci: • informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně, či formulářem přímo na e-shopu • reklamované zboží zašlete doporučenou zásilkou na adresu sídla firmy Hana Faltová, Bezručova 1048/30 , Rumburk 408 01 • k reklamovanému zboží přiložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě – fakturu, která také slouží jako záruční list • Uveďte stručný popis vady. Vaše reklamace bude provedena v souladu se zákonem. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou opět v délce 24 měsíců. Podle charakteru vady má kupující – spotřebitel při uplatnění záruky následující práva: • jedná-li se o vadu odstranitelnou – právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy • jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží – právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy • jedná-li se o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakované a bránící řádnému užívání zboží – právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy • jedná-li se o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.

9) DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící tento internetový obchod jako je grafické zpracování včetně fotografií nabízeného zboží a popisy zboží jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10)V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Česká obchodní inspekce  inspektorát  pro kraj Ústecký a Liberecký –  Prokopa Diviše 1386/6 , 400 01 Ústí nad Labem

 

platba v hotovosti možná není,dobírka také ne, POUZE přímý převod financí z účtu na účet

Vzhledem k tomu, že platby jsou přijímány pouze převodem na účet se EET  mého e-shopu HankaFashion.cz netýká

 

Formulář
pro reklamaci produktu
V případě reklamace prosím vyplňte tento formulář a zašlete jej společně se zbožím na naši adresu
Hana Faltová, Bezručova 1048/30, Rumburk 408 01.
ÚDAJE O SPOTŘEBITELI
Jméno a příjmení _________________________________________________________________
Adresa __________________________________________________________________________
Telefon _________________ Email _________________________________________________
Číslo objednávky _____________________
NÁZEV PRODUKTU
_______________________________________________________________
DŮVOD REKLAMACE / POPIS ZÁVADY
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Datum: ___________ Podpis klienta/ky _________________
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a
ostatními právními předpisy platnými na území Čr

 

Formulář
pro odstoupení od kupní smlouvy*/výměnu*
V případě odstoupení od kupní smlouvy nebo výměny prosím vyplňte tento formulář a zašlete jej
se zbožím na naši adresu Hana Faltová, Bezručova 1048/30, Rumburk 408 01.
ÚDAJE O SPOTŘEBITELI
Jméno a příjmení _________________________________________________________________
Adresa __________________________________________________________________________
Telefon _________________ Email _________________
Číslo objednávky _____________________ Datum obdržení ______________________
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Chci:
Vrátit peníze Na číslo účtu: _________________________________
VÝMĚNA ZBOŽÍ
V případě, že si přejete zboží rovnou vyměnit za jiné, vytvořte prosím na našem e-shopu
objednávku novou a do poznámky připište, že se jedná o výměnu za zboží, které nám zasíláte.
Případný doplatek uhraďte pod VS nové objednávky a případný přeplatek vrátíme na Váš účet.
Číslo nové objednávky _____________
Datum: ___________ Podpis klienta/ky _________________
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a
ostatními právními předpisy platnými na území Čr.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů v e-shopu HankaFashion.cz, provozovaný firmou Hana Faltová, se sídlem Bezručova 1048/30, Rumburk 408 01, IČO 05883652,  řídíme zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník má kdykoliv právo požádat o vyřazení svých údajů z databáze, popřípadě upravit údaje o své osobě. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické i tištěné podobě a není přístupná neoprávněným osobám. Zákony a předpisy: – zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání – zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.